8.23.2012

Ang Ikaklit sa Aming Hardin , lez-themed kiddie book is OUT!

remember this post about the first ever children story in the Philippines with lesbian parents in the characters and the theme? many of you expressed that you want to buy once available. well, happy news! the book is OUT! *buti pa sya. ako kaya kelan. hehe.* 


Ang Ikaklit sa Aming Hardin

 


Ang karaniwang pakahulugan sa pamilya ay yaong binubuo ng ama, ina, at mga anak, na nananahan nang sama-sama. Ito ang namamayaning depinisyon at kalakhan sa atin ay dito namulat kung kaya nagmimistulang ito lamang ang natatanging imahen ng pamilya na dapat sundin. Gayumpaman, hindi maitatanggi ang pag-iral ng iba pang anyo ng pamilya na labas sa depinisyong ito. Mayroong mga pamilyang isa lang ang tumatayong magulang, may mga anak na nagmula sa ibang magulang, mayroon din namang mga batang dalawa ang nanay o tatay, may mga pamilyang malayo sa isa’t isa, at iba pa. Patunay ang mga ito ng pangangailangang magluwal ng mas masaklaw na kahulugan ng pamilya. Isang depinisyong hindi nakatali sa larawang nakasanayan bagkus ay tumatanaw sa esensiya ng isang tahanang mapagkalinga, mapang-unawa, at ginagabayan ng pagmamahal.

Maraming anyo ang pamilya. Tulad ng mga bulaklak sa isang halamanan, mayroon itong iba’t ibang itsura, kulay, bango, at laki. Sapagkat ang anumang uri ng pagsasamang nakasandig sa pag-ibig ay dapat kilalanin bilang pamilya. Isa rito ang kuwento ni Ikaklit. Bagaman iba sa trasdisyunal, maituturing na pamilya ang samahang bumibigkis sa kaniya at sa dalawa niyang ina. 
 


Available  in the following bookshops:

IBON BOOKSHOP
#114 Timog Ave., Quezon City
(632) 927-7060 | 927-7061 | 927-7062

POPULAR BOOKSTORE
#305 Tomas Morato Avenue, Quezon City
(632) 372-2162

UP PRESS BOOKSTORE
E. de los Santos Street
UP Campus Diliman, Quezon City
(632) 926-6642

MT. CLOUD
Casa Vallejo, Upper Session Rd., Baguio City
(074) 424-4437
(Simula Agosto 26, 2012)

You can also email publikasyong.twamkittens@gmail.com to get a copy of the book, "Ang Ikaklit sa Aming Hardin."

Book launch is on 
September 13, 2012, 3:00-5:00pm, 
Claro M. Recto Hall, College of Arts & Literature 
UP Diliman. 

EVERYONE's invited! :)

Det Neri, author

3 comments:

ces said...

yay! haha excited na..!

Anonymous said...

Yay. Ppunta akong Dili bukas. Will chekidawt. :D

Aaand (of all the things I could've noticed -_-) 1. ang hot nung author. 2. may picture siya with Oble? :o #picswithoblemyth

-gangrenes

firewomyn said...

@Ces - bili na! :) and ask your friends to buy too! :)

@Gangrene - #1 - i agree! that's why i keep posting her pics. hahaha. #2 - she's teaching already, done with her MA. i don't think she gives a hoot abt it. :)