6.12.2012

Maligayang Araw ng Kalayaan

Kalayaang umibig. Sa kahit sino, pero una sa sarili. Kalayaang maging tapat sa sarili, at sa mga pangakong binitawan. Kalayaang ipaglaban ang karapatan, at igalang ang sa kapwa. Kalayaan sa pagiging tao. Kalayaang maging masaya.

Tayo ay MALAYA. Ang mga may galit sa puso, mga may homophobia ang hindi malaya dahil sa pananaw nilang nakakahon, nakakulong.

Maging Maligaya! Dahil tayo ay Malaya! :)

No comments: