11.20.2010

faith in shit

this made me laugh. sharing.

from here.

to add a few from me:

The Secret cult - Believe you already have Shit and it will happen.

And Dating Daan (Eli Soriano) - E gago pala ang shit na yan e! Kundi ka ba naman isa't kalahating tanga at maniniwala ka sa shit?! Nakasulat yan sa banal na aklat. Basa! (ang shit)

Iglesia ni Cristo (rebuttal to Ang Dating Daan) - *shows a video of Bro. Eli's shit* Yan po ang panloloko tungkol sa shit mga kasama. Ang tunay na shit ay ang mula lamang kay Bro. Manolo. Kaya nararapat lamang na magbigay tayo buwan buwan ng ikapu ng ating shit ayon sa utos sa itaas.

Bro. Mike Velarde Gusto nyo ng madaming shit? Sundan nyo ang aking sasabihan - ako ay naniniwala, na si Bro Mike ay pogi! Naniniwala ako na bubuhos ang shit at yayaman ako, basta magpupunas ako araw araw ng panyo na may tatak ng grupo at maghuhulog sa bangko ng grupo. Amen? Amen!

Elsa of Himala - Walang shit! Hindi totoo ang shit! Ang shit ay nasa isip lamang ng tao..."

------
good night! =)

No comments: